ข่าวสาร

Home/ข่าวสาร

ประกาศวิทยาลัย เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง (เจ้าหน้าที่ธุรการ)

ประกาศวิทยาลัย เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง (เจ้าหน้าที่ธุรการ) คลิกที่นี่

ประกาศวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

ประกาศวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ    คลิกที่นี่

ประกาศวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะในคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

ประกาศวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะในคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ  คลิกที่นี่  

ประกาศวิทยาลัย เรื่อง กำหนดการทางวิชาการและอัตราค่าลงทะเบียนเรียนของนักเรียน นักศึกษา 1/2564

ประกาศวิทยาลัย เรื่อง กำหนดการทางวิชาการและอัตราค่าลงทะเบียนเรียนของนักเรียน นักศึกษา 1/2564  คลิกที่นี่

ประกาศวิทยาลัย เรื่อง เลื่อนกำหนดการจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศวิทยาลัย เรื่อง เลื่อนกำหนดการจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563  คลิกที่นี่

ประกาศวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

ประกาศวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ   คลิกที่นี่ สอบถามเพิ่มเติม    085-5801543    นายณัฐศักดิ์  ชัยทองสกุล  หัวหน้างานบุคลากร