วารสารข่าว

Home/วารสารข่าว/

ประกาศวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูพิเศษสอน (สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

ผู้ที่สนใจสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่  5  ตุลาคม  2566 (ในวันเวลาราชการ) อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามไฟล์แนบ Download เอกสารประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน (สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง กำหนดการประเมินสรุปผลการเรียนของนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เป็นพนักงานราชการ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามไฟล์แนบ ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เป็นพนักงานราชการ

ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 พนักงานราชการทั่วไป

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามไฟล์แนบ ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 พนักงานราชการทั่วไป

ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ในการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพมหาราช เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามไฟล์แนบ ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง [...]

ประกาศวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง นักการภารโรง

ผู้ที่สนใจสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่ วันที่ 1 กันยายน 2566 - 15 กันยายน 2566 (ในวันเวลาราชการ) [...]

Go to Top