ประกาศวิทยาลัย เรื่อง การรับนักเรียน นักศึกษาต่อระดับชั้น ปวช. และ ปวส. เป็นกรณีพิเศษ (โควต้า) ประเภทเรียนดี กิจกรรมเด่น ประจำปีการศึกษา 2565

ดูรายละเอียด คลิกที่นี่   โหลดใบสมัครคลิก

ประกาศวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน (สาขาวิชาช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต)

คลิกที่นี่

ประกาศวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะในคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน (สาขาวิชาช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต)

คลิกที่นี่

ประกาศวิทยาลัย เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง นักการภารโรง

คลิกที่นี่

ประกาศวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน (สาขาวิชาช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต)

คลิกที่นี่

ประกาศวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมถรรนะ ในการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง นักการภารโรง

คลิกที่นี่

Go to Top