ประกาศวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูพิเศษสอน

รับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ครูพิเศษสอน จำนวน 5 อัตรา 1. ครูสาขางานช่างยนต์ จำนวน  1  อัตรา [...]

ประกาศวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

คลิกดาวน์โหลด สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นายขวัญชัย  เดชพจน์  โทร. 0929566490 ตำแหน่งหัวหน้างานบุคลากร

ประกาศวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

คลิกดาวน์โหลด สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นายขวัญชัย  เดชพจน์  โทร. 0929566490 ตำแหน่งหัวหน้างานบุคลากร

ประกาศวิทยาลัย เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

คลิกดาวน์โหลด

ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคลากรเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

คลิกดาวน์โหลด สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นายขวัญชัย  เดชพจน์  โทร. 0929566490 ตำแหน่งหัวหน้างานบุคลากร

ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคลากรเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายชั่วโมง ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน (สาขาวิชาไฟฟ้า)

คลิกดาวน์โหลด สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นายขวัญชัย  เดชพจน์  โทร. 0929566490 ตำแหน่งหัวหน้างานบุคลากร

Go to Top