ข่าวประชาสัมพันธ์

Home/ข่าวสาร/ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน และกำหนดการ วัน เวลา สถานที่ในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2566

เอกสารประกาศวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2566 และกำหนดการ วัน เวลา สถานที่ในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ

ประกาศวิทยาลัย เรื่อง กำหนดอัตราการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567

เอกสารประกาศวิทยาลัย เรื่อง กำหนดอัตราการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศวิทยาลัย เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้อาคารสถานที่ของวิทยาลัยการอาชีพมหาราช

เอกสารประกาศวิทยาลัย เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้อาคารสถานที่ของวิทยาลัยการอาชีพมหาราช

ประกาศวิทยาลัย เรื่อง การจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับ ปวช. และ ปวส.

ประกาศวิทยาลัย เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. ปวส. (โควต้าพิเศษ) รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567

เอกสารประกาศวิทยาลัย เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. ปวส. (โควต้าพิเศษ) รอบที่ 1 [...]

ประกาศวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคลากรสายการสอนภายใต้โครงการสายสนับสนุนเพื่อคืนครูให้นักเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

Download เอกสารประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรสายการสอนภายใต้โครงการสายสนับสนุนเพื่อคืนครูให้นักเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

Go to Top