ภาพกิจกรรม

Home/ภาพกิจกรรม

สถานศึกษาปลอดยาเสพติด ในโครงการ “1 ตำรวจ 1 โรงเรียน”

โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ณ ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ 2565

ประเมินศูนย์เพาะผู้ประกอบการ วิทยาลัยการอาชีพมหาราช ประจำปี 2565

พิธีบำเพ็ญกุศลในวันครบรอบ มรณภาพ 6 ปี พระสุวรรณศีลาจารย์ (หลวงปู่ เสงี่ยม ปัญญาทีโป : ผู้ก่อตั้งวิทยาลัยฯ)

ว่าที่ผู้อำนวยการมาฝึกประสบการณ์ในสถานศึกษา 2565

โครงการเขียนแผนกิจกรรมคนดีคนเก่งและมีความสุข 2565

Go to Top