การเปิดเรียนแบบ On-site แบบแบ่งกลุ่มเรียนวันแรกผลตรวจ ATK ไม่พบผู้ติดเชื้อ

กิจกรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการ ตามโครงการพัฒนาครูและพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนก่อนออกฝึกอาชีพด้าน “Coding และ IoT”

กิจกรรม เปิดเทอม 1 พ.ย. 64 ครูพร้อมปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโคโวิดอย่างเคร่งครัด ผ่านการตรวจ ATK ทุกท่าน

กิจกรรม การเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานกิจกรรมพิเศษ เฉพาะกิจ โครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (Fix it-จิตอาสา) มอบถุงยังชีพให้กับประชาชนในพื้นที่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม

กิจกรรม โครงการ​อบรม​หลักสูตร​วิชาชีพ​ระยะสั้น​เครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน

Go to Top