ภาพกิจกรรม

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยการอาชีพโนนดินแดง

โครงการปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษา ใหม่ ปีการศึกษา 2567

โครงการกิจกรรม 5 ส. พื้นที่วิทยาลัย เตรียมเปิดภาคเรียน

โครงการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

Go to Top