ศูนย์บ่มเพาะฯ

Home/ศูนย์บ่มเพาะฯ

ประกาศวิทยาลัย เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. ปวส. (โควต้าพิเศษ) รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2567

เอกสารประกาศวิทยาลัย เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. ปวส. (โควต้าพิเศษ) รอบที่ 2 [...]

แบบสรุปการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายละเอียดตามไฟล์แนบ แบบสรุปการประเมินศูนยืบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประกาศวิทยาลัย เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูพิเศษสอน (สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามไฟล์แนบ Download เอกสารประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูพิเศษสอน (สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

วารสารข่าว ประจำเดือน กันยายน 2564 ฉ.2

Go to Top