ศูนย์บ่มเพาะฯ

Home/ศูนย์บ่มเพาะฯ

ประกาศวิทยาลัย เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูพิเศษสอน (สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามไฟล์แนบ Download เอกสารประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูพิเศษสอน (สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

วารสารข่าว ประจำเดือน กันยายน 2564 ฉ.2

โครงการหารายได้ระหว่างเรียน (แผนธุรกิจน้ำสมุนไพร)

โครงการหารายได้ระหว่างเรียน แผนธุรกิจน้ำสมุนไพร  ดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพมหาราช จัดโครงการหารายได้ระหว่างเรียน ดำเนินการโดยนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาพาณิชยกรรมสามารถอุดหนุนผลิตภัณฑ์ได้ที่ตลาดนัดใกล้ๆบ้าน เช่น ตลาดนัดสี่แยกป้อมตำรวจบ้านขวาง [...]

By |2019-03-31T00:13:28+07:0020/11/2018|ศูนย์บ่มเพาะฯ|

โครงการหารายได้ระหว่างเรียน (แผนธุรกิจไอศกรีม)

โครงการหารายได้ระหว่างเรียน แผนธุรกิจไอศกรีม ดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพมหาราช จัดโครงการหารายได้ระหว่างเรียน ดำเนินการโดยนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจสามารถอุดหนุนผลิตภัณฑ์ได้ที่วิทยาลัยการอาชีพมหาราช .....อาชีวะสร้างชาติ มหาราชสร้างคน.... [...]

By |2019-03-30T23:57:07+07:0002/11/2018|ศูนย์บ่มเพาะฯ|
Go to Top