ศูนย์บ่มเพาะฯ

ประกาศวิทยาลัย เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. ปวส. (โควต้าพิเศษ) รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2567

เอกสารประกาศวิทยาลัย เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. ปวส. (โควต้าพิเศษ) รอบที่ 2 [...]

แบบสรุปการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายละเอียดตามไฟล์แนบ แบบสรุปการประเมินศูนยืบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประกาศวิทยาลัย เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูพิเศษสอน (สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามไฟล์แนบ Download เอกสารประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูพิเศษสอน (สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

โครงการหารายได้ระหว่างเรียน (แผนธุรกิจน้ำสมุนไพร)

โครงการหารายได้ระหว่างเรียน แผนธุรกิจน้ำสมุนไพร  ดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพมหาราช จัดโครงการหารายได้ระหว่างเรียน ดำเนินการโดยนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาพาณิชยกรรมสามารถอุดหนุนผลิตภัณฑ์ได้ที่ตลาดนัดใกล้ๆบ้าน เช่น ตลาดนัดสี่แยกป้อมตำรวจบ้านขวาง [...]

By |2019-03-31T00:13:28+07:0020/11/2018|ศูนย์บ่มเพาะฯ|
Go to Top