กิจกรรม”อาชีวะบริการ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้”

วิทยาลัยการอาชีพมหาราช จัดกิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (fix it Center) แบบเคลื่อนที่เพื่อช่วยเหลือประชาชนในศูนย์อาชีวะบริการ ณ ศูนย์วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน ต.ปันแต [...]