ประกาศล่าสุด

ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา2561

February 8th, 2018|0 Comments

คลิ๊กเพื่อDownload    ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อปี2561

ประกาศกำหนดเปิดภาคเรียนที่ 1/2561

February 6th, 2018|0 Comments

คลิ๊กเพื่อโหลด ประกาศกำหนดเปิดภาคเรียนที่1ปี2561แก้ไขประกาศกำหนดเปิดภาคเรียนที่1ปี2561

ข่าวสารภายในวิทยาลัย

คำสั่งวิทยาลัยการอาชีพมหาราช ที่ ๔๗๘/๒๕๖๐

October 3rd, 2017|0 Comments

คำสั่ง เรื่องแก้ไขคำสั่งและมอบหมายหน้าที่ไปปฏิบัติราชการ (แก้ไขเพิ่มเติม)

วารสาร

งานบัญชี