วาระการประชุม

/วาระการประชุม

วาระการประชุม

รายงานการประชุมบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพมหาราช ครั้งที่ 3/2560

รายงานการประชุมบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพมหาราช ครั้งที่ 3/2560 วันศุกร์ที่ 14 กรกฏาคม 2560 ณ ห้องประชุมสุวรรณโสรัต วิทยาลัยการอาชีพมหาราช รายงานการประชุมบุคลากร ครั้งที่ 3_2560

วาระการประชุมครั้งที่ 1/2560

กดเพื่อ download เอกสาร : วาระการประชุมครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐