nick

About พงศกร โพธิ์ร่มเย็น

This author has not yet filled in any details.
So far พงศกร โพธิ์ร่มเย็น has created 63 blog entries.

ประกาศวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

คลิกดาวน์โหลด สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นายขวัญชัย  เดชพจน์  โทร. 0929566490 ตำแหน่งหัวหน้างานบุคลากร

ประกาศวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

คลิกดาวน์โหลด สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นายขวัญชัย  เดชพจน์  โทร. 0929566490 ตำแหน่งหัวหน้างานบุคลากร

ประกาศวิทยาลัย เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

คลิกดาวน์โหลด

ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

คลิกดาวน์โหลด

คำสั่งวิทยาลัยมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติราชการ 2565

คลิกดาวน์โหลด

ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคลากรเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

คลิกดาวน์โหลด สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นายขวัญชัย  เดชพจน์  โทร. 0929566490 ตำแหน่งหัวหน้างานบุคลากร

Go to Top