คำสั่ง เรื่องมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติราชการ

/, คำสั่งวิทยาลัยการอาชีพมหาราช/คำสั่ง เรื่องมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติราชการ