คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการ Open House มหาราชสู่ยุค Thailand 4.0

//คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการ Open House มหาราชสู่ยุค Thailand 4.0