ประกาศวิทยาลัย เรื่อง อัตราค่าหน่วยกิตลงทะเบียนเรียนของนร. นศ. ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566

22/02/2024|0 Comments

เอกสารประกาศวิทยาลัย เรื่อง อัตราค่าหน่วยกิตลงทะเบียนเรียนของนร. นศ. ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566

ประกาศวิทยาลัย เรื่อง รายวิชาภาคเรียนฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับ ปวช. และ ปวส.

13/02/2024|0 Comments

เอกสารประกาศวิทยาลัย เรื่อง รายวิชาภาคเรียนฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับ ปวช. และ ปวส.

ประกาศวิทยาลัย เรื่อง การจัดการเรียนการสอนภาคเรียนฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2566 (ฉบับแก้ไข) ระดับ ปวช. และ ปวส.

13/02/2024|0 Comments

เอกสารประกาศวิทยาลัย เรื่อง การจัดการเรียนการสอนภาคเรียนฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2566 (ฉบับแก้ไข) ระดับ ปวช. และ ปวส.

ประกาศวิทยาลัย เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. ปวส. (โควต้าพิเศษ) รอบที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2567

09/02/2024|0 Comments

เอกสารประกาศวิทยาลัย เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. ปวส. (โควต้าพิเศษ) รอบที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศวิทยาลัย เรื่อง กำหนดการอนุมัติจบหลักสูตรปวช. และ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2566

09/02/2024|0 Comments

เอกสารประกาศวิทยาลัย เรื่อง กำหนดการอนุมัติจบหลักสูตรปวช. และ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน และกำหนดการ วัน เวลา สถานที่ในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2566

06/02/2024|0 Comments

เอกสารประกาศวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2566 และกำหนดการ วัน เวลา สถานที่ในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ

ประกาศวิทยาลัย เรื่อง กำหนดอัตราการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567

05/02/2024|0 Comments

เอกสารประกาศวิทยาลัย เรื่อง กำหนดอัตราการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศวิทยาลัย เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้อาคารสถานที่ของวิทยาลัยการอาชีพมหาราช

23/01/2024|0 Comments

เอกสารประกาศวิทยาลัย เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้อาคารสถานที่ของวิทยาลัยการอาชีพมหาราช

ประกาศวิทยาลัย เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. ปวส. (โควต้าพิเศษ) รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567

07/12/2023|0 Comments

เอกสารประกาศวิทยาลัย เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. ปวส. (โควต้าพิเศษ) รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567

ทำเนียบผู้บริหาร

ลิงค์

ข่าวล่าสุด