ประกาศวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูพิเศษสอน

19/09/2022|0 Comments

รับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ครูพิเศษสอน จำนวน 5 อัตรา 1. ครูสาขางานช่างยนต์ จำนวน  1  อัตรา 2. ครูสาขางานช่างกลโรงงาน จำนวน  1  อัตรา 3. ครูสาขางานช่างไฟฟ้ากำลัง  จำนวน  1  อัตรา 4. ครูสาขางานการบัญชี จำนวน  1  อัตรา 5. ครูสาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน  1  อัตรา ผู้ที่สนใจสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 (ในวันเวลาราชการ) [...]