คำสั่งที่ 273/2566 เรื่อง มอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติราชการ

18/05/2023|0 Comments

คำสั่งวิทยาลัยการอาชีพมหาราช ที่ 273/2566 เรื่องมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติราชการ สั่ง ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม - หนังสือคำสั่งที่ 273/2566 เรื่อง มอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติราชการ

คำสั่งที่ 442/2565 เรื่อง มอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติราชการ

24/01/2023|0 Comments

คำสั่งวิทยาลัยการอาชีพมหาราช ที่ 442/2565 เรื่องมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติราชการ สั่ง ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2565 ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม - หนังสือคำสั่งที่ 442/2565 เรื่อง มอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติราชการ

ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคลากรเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

27/05/2022|0 Comments

คลิกดาวน์โหลด สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นายขวัญชัย  เดชพจน์  โทร. 0929566490 ตำแหน่งหัวหน้างานบุคลากร

คำสั่งวิทยาลัยการอาชีพมหาราช เรื่อง มอบหมายหน้าที่ราชการ 165-2564 ลว. 13 พ.ค. 64

17/05/2021|0 Comments

คำสั่งวิทยาลัยการอาชีพมหาราช เรื่อง มอบหมายหน้าที่ราชการ คลิกเพื่อดาวน์โหลด

คำสั่งที่ 478/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ดูแลนักเรียน นักศึกษา หน้าประตูวิทยาลัยฯ 2/2560

12/10/2017|0 Comments

คำสั่งที่ 478/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ดูแลนักเรียน นักศึกษา หน้าประตูวิทยาลัยฯ 2/2560 คำสั่ง487ทับ2560

คำสั่ง โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา และลงทะเบียนเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

04/10/2017|0 Comments

คำสั่งที่ ๔๘๑/๒๕๖๐ วิทยาลัยการอาชีพมหาราช คำสั่งโครงการประชุมผู้ปกครองเทอม2ปี2560ฉบับ

คำสั่งวิทยาลัยการอาชีพมหาราช ที่ ๔๗๒/๒๕๖๐ เรื่อง มอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติราชการ

02/10/2017|0 Comments

ที่ ๔๗๒/๒๕๖๐ เรื่องมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติราชการ คำสั่งวิทยาลัยการอาชีพมหาราช มอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติราชการ