ประกาศวิทยาลัยการอาชีพมหาราช เรื่อง กำหนดการทางวิชาการ และอัตราค่าลงทะเบียนเรียนของนักเรียน นักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 คลิกที่นี่