ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ   คลิกที่นี่

แบบฟอร์ม ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ)   คลิกที่นี่   

ส่งเอกสารใบสมัคร  คลิกที่นี่  

สอบถามเพิ่มเติม    085-5801543    นายณัฐศักดิ์  ชัยทองสกุล  หัวหน้างานบุคลากร