ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน    คลิกที่นี่

แบบฟอร์ม ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน (แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)   คลิกที่นี่   

ส่งเอกสารใบสมัคร   ลิกที่นี่  

สอบถามเพิ่มเติม    085-5801543    นายณัฐศักดิ์  ชัยทองสกุล  หัวหน้างานบุคลากร