กดเพื่อ download เอกสาร : วาระการประชุมครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐