รับชม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนแผนธุรกิจ” ประจำปี 2564 ด้วยระบบออนไลน์ 

Live สด   08.00-12.00 น.  คลิก

 

Live สด   13.30-17.30 น.  คลิก