รายงานการประชุมบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพมหาราช ครั้งที่ 3/2560

September 27th, 2017|0 Comments

รายงานการประชุมบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพมหาราช ครั้งที่ 3/2560 วันศุกร์ที่ 14 กรกฏาคม 2560 ณ ห้องประชุมสุวรรณโสรัต วิทยาลัยการอาชีพมหาราช รายงานการประชุมบุคลากร ครั้งที่ 3_2560