คำสั่ง

Home/คำสั่ง

คำสั่งที่ 273/2566 เรื่อง มอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติราชการ

คำสั่งวิทยาลัยการอาชีพมหาราช ที่ 273/2566 เรื่องมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติราชการ สั่ง ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 [...]

คำสั่งที่ 442/2565 เรื่อง มอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติราชการ

คำสั่งวิทยาลัยการอาชีพมหาราช ที่ 442/2565 เรื่องมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติราชการ สั่ง ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2565 [...]

คำสั่งวิทยาลัยมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติราชการ 2565

คลิกดาวน์โหลด

ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคลากรเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

คลิกดาวน์โหลด สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นายขวัญชัย  เดชพจน์  โทร. 0929566490 ตำแหน่งหัวหน้างานบุคลากร

คำสั่งวิทยาลัยการอาชีพมหาราช เรื่อง มอบหมายหน้าที่ราชการ 165-2564 ลว. 13 พ.ค. 64

คำสั่งวิทยาลัยการอาชีพมหาราช เรื่อง มอบหมายหน้าที่ราชการ คลิกเพื่อดาวน์โหลด

คำสั่งวิทยาลัยการอาชีพมหาราช เรื่อง มอบหมายหน้าที่ปฏิบัติราชการ

คลิกเพื่อดาวน์โหลด คำสั่งวิทยาลัยการอาชีพมหาราช 75-2563 มอบหมายหน้าที่

By |2023-01-24T17:04:54+07:0014/02/2020|คำสั่ง|
Go to Top