ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

คลิกดาวน์โหลด

คำสั่งวิทยาลัยมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติราชการ 2565

คลิกดาวน์โหลด

โครงการอบรมการเขียนแผนธุรกิจ ปี64

โครงการอบรมการเขียนแผนธุรกิจ ปี64

Go to Top