ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อในระดับ ปวช. และ ปวส. ประเภทโควต้า ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อในระดับ ปวช. และ ปวส. ประเภทโควต้า ประจำปีการศึกษา [...]

ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง การจัดการเรียนการสอน Online

เนื่องจากสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ดำเนินการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 20-21 ธันวาคม 2565 ณ วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา [...]

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูพิเศษสอน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูพิเศษสอน กลุ่มวิชาช่างยนต์ Download เอกสารประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูพิเศษสอน กล่มวิชาช่างยนต์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ในการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูพิเศษสอน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตามกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูพิเศษสอน กลุ่มวิชาช่างยนต์ Download เอกสารประกาศรายชื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูพิเศษสอน กล่มวิชาช่างยนต์

ประกาศวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูพิเศษสอน

รับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ครูพิเศษสอน สาขางานช่างยนต์  จำนวน 1 อัตรา ผู้ที่สนใจสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 8 ธันวาคม 2565 (ในวันเวลาราชการ) [...]

ประกาศ การรับสมัครนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบทั่วไป)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม เอกสารประกาศการรับสมัครนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2566  

Go to Top