ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

/ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ2019-07-20T18:12:52+00:00

งานวางแผนและงบประมาณ

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ

ทำเนียบผู้บริหาร

ลิงค์

ข่าวล่าสุด